Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fastighetsaffärer för 6,8 miljarder

1997-08-13 08:00

Tre fastighetsaffärer värda totalt 6,8 miljarder kronor harskett i sommar. Statliga Vasakronan har placerat fastigheter förfem miljarder kronor i ett nytt bolag, av vilket 49 procentköpts av ett konsortium lett av Credit Suisse First Boston.Affären omfattar 194 kontorsfastigheter, som ligger utanförVasakronans 15 prioriterade orter i Sverige. Sedan ladeDiligentia ett bud värt 1 miljard kronor på börsaktuellaHufvudstaden International. Diligentias avsikt är att slå ihopsina egna utländska fastigheter med Huvfudstaden Internationalstill ett nytt bolag som skall noteras. Det nya bolaget kommeratt äga fastigheter värda 11,6 miljarder kronor, med tyngdpunkti Bryssel, Paris och London. Slutligen bjöd Vasakronan 773miljoner kronor för den Malmöbaserade branschkollegan Gotic.

Företagsköp

Tryckeriföretaget Elanders köper det förlustbringandedirektreklamstryckeriet Skandinaviska Lithorex med en omsättningpå 70 miljoner kronor av Munksjö. Elanders betalar med 250.000nyemitterade B-aktier.

Monark Stiga köper för 90 miljoner kronor rörelsen i Danmarksnäst största cykeltillverkare Everton Smith A/S, som förraverksamhetsåret omsatte 107 miljoner danska kronor och gjorde enförlust på 18 miljoner .

Sandvik köper det amerikanska bergborrföretaget Drillmaster, som1996 omsatte ca 60 miljoner kronor.

SCA köper det italienska förpackningsföretaget Cochis för 970miljoner kronor. Cochis omsatte 1996 ca 650 miljoner kronor ochhar 420 anställda. Företaget är Italiens ledande tillverkare avtransportförpackningar i wellpapp.

Övriga affärer

Volvo köper rätten till världens största seglingstävling,Whitbread Round the World Race, av den nuvarande ägaren, detbrittiska företaget Whitbread.

Stena Line säljer hamnen i Harwich i England för motsvarande 945miljoner kronor. Köpare är ett nytt bolag som finansieras avHSBC Private Equity Investment Banking i London. Genomförsäljningen gör Stena Line en reavinst på ca 150 miljonerkronor.

Övrigt

Två av Electrolux fabriker i Sverige hotas av nedläggning tillföljd av bolagets strukturplan för ökad lönsamhet. Det är delsfabriken för storköksutrustning i Alingsås med 190 anställda,dels Electrolux-Eurocleans fabrik i Åtvidaberg med ca 30anställda.

HSB Bank har fått regeringens tillstånd att driva bankrörelse.

Pharmacia & Upjohns nye VD Fred Hassan organiserar om i bolageti syfte att förbättra dess resultat.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten minskade något i juli jämfört med motsvarandemånad i fjol, meddelar Ams. I juli i år var motsvarande 10,8procent av arbetskraften arbetslös mot 11,3 procent ett årtidigare.

Sysselsättning

Papperstillverkaren Klippan varslar var åttonde anställd påföretaget eller 100 personer vid företagets tre bruk i södraSverige för att få bukt med den dåliga lönsamheten.

Branschnytt

Pripps Ringnes blir ny licenstagare för amerikanska Pepsicosdrycker i Sverige från och med år 2001 när Pepsicos avtal medSpendrups går ut.

Hemelektronikkedjan Onoff köper de två konkurrenterna Axlins ochLjud & Bild och får därmed en omsättning på 2,3 miljarder kronor,mer än dubbelt så mycket som närmaste konkurrenten Siba.

Ekonomi & politik

Detaljhandelns försäljning ökade i juni med 4,5 procent jämförtmed motsvarande månad 1996, enligt HUI:s snabbstatisk, som mäterutvecklingen i fasta, kalenderkorrigerade priser.

Nyregistreringarna av personbilar ökade i juli med 27 procent,enligt Bilstatistik. Sedan årets början har nyregistreringarnaökat med 29 procent

Det skall bli enklare för staten att kontrollera att skattbetalas på aktievinster, enligt ett utredningsförslag frånstatssekretare Claes Ljungh på finansdepartementet. Enligtförslaget skall Värdepapperscentralen, banker och andra institutlämna uppgifter till ett nytt register hos skattemyndigheterna.Bland annat skall privatpersoners och dödsbons innehav,försäljningar och köp av aktier och värdepapper registreras.

Personnytt

Ams. Bosse Ringholm, för närvarande landstingsråd i Stockholm,har utsetts till ny generaldirektör efter Göte Bernhardsson.

Banverket. Arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör Bo Bylundblir ny generaldirektör.

S-E-Banken. Magnus Cavalli-Björkman har utsetts till ny chef förfilialen i Hongkong.

Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Statssekreteraren PeterNygårds blir ny VD.

Företagsdoktorn Ulf af Trolle har avlidit, 77 år gammal.

Sveriges rikaste kvinna Märta Philipson har avlidit, 79 årgammal.

Internationell politik

En het sommar på aktiemarknaden har på sistone övergått i oroför räntehöjningar i USA.

Bill Clinton är den förste USA-president som använt sitt vetomot ett skatte- och utgiftsförslag från kongressen. Det skedde iveckan.

Det har varit en orolig period i Israel. Vid sammandrabbningarmellan israeliska soldater och palestinska demonstranter dödadesen palestinier, men betydligt värre var två självmordsattackerfrån palestinska aktivister som dödade 13 och skadade 150 ivästra Jerusalem. Fredsförhandlingar pågår dock. PremiärministerNetanyahu överlevde en misstroendeomröstning som gälldekorruption.

Kina återfick Hongkong efter att ha leasat ut det i 99 år tillStorbritannien.

Nordkorea med svältkatastrof har börjat delta i fredssamtal, 52år efter världskriget.

President Bill Clinton vill skapa en frihandelszon för handel påinternet.

Necmetin Erbakan, Turkiets förste premiärminister från islamiskapartiet, tvingades avgå efter påtryckningar från militären.

Gammelkommunisterna i Albanien vann valet stort och tvingade utpresident Sali Berisha.

Kommunisterna i Kambodja har gjort statskupp och spel pågår medprins Shihanouk som finns i Kina.

I Mexiko hände det historiska att det eviga revolutionspartietefter 68 år förlorade sin majoritet i kongressens underhus.

Internationellt näringsliv

Tamagotchi, det lilla ägget med den virtuella kycklingen frånjapanska leksaksföretaget Bandai, orsakar stor debatt iSydostasien. En farsot som drabbar våra barn, varnar politiker igrannländerna. I Japan har det uppstått behov att reimporteraleksaken, så stor är efterfrågan bland landets skolflickor.

De schweiziska bankerna har gett efter för trycket ochpublicerat tidigare sekretessbelagda listor på 2.000 insättaresom har samband med förintelsen.

Två stora fusioner mellan teleserviceföretagen BT och MCI samtflygtillverkarna Boeing och McDonnell Douglas har fått OK både iUSA och EU. Amerikanska MCI:s förlustrapport kom som enkalldusch för brittiska BT.

Finansmannen Bernard Arnault, chef för LVMH, försöker takontroll över alkoholrörelserna i Guinness och Grand Met genomett reviderat fusionsförslag för dessa. Han har mer än 10procent av ägandet i båda.

De tyska mediejättarna Bertelsmann och Kirch har återigen kommitöverens när det gäller digital betal-TV.

Sportskoföretaget Nike trampade fel med en logo som påminde omarabiska skrivtecknet för Allah.

Ytterligare två amerikanska flyg- och försvarsjättar, LockheedMartin och Northrop Grumman, tänker gå ihop.

Amerikanska telejätten AT&T kopplar sig till det storasammanslagna italienska teleservicebolaget Stet/Telecom Italia.

Ytterligare en Applechef har fått gå och det sensationella harinträffat att ärkerivalen Microsoft gått in som delägare ochstöd i krisen.

Förtroendekrisen i den japanska mäklartoppen växer sedan polisengjort en räd även mot Yamaichi. Amerikanska Morgan Stanley ochMerrill Lynch får sköta den stora NTT-emissionen, otänkbarttidigare.

Brittiska tobaksbolaget BAT tar över mexikanska Cigarrera LaModerna för 14 miljarder kr.

De båda bayerska stora bankerna Bayerische Vereinsbank ochHypobank bildar en av Europas största banker och tänkerantagligen köpa en fransk bank.

Arbed från Luxemburg blir Europas näst största stålkoncern närdet köper spanska statliga CSI som också blir den sista storaprivatiseringen i branschen.

Det går bra för japanska Sony, vinsten mer än fördubbladesförsta kvartalet i nya verksamhetsåret.

Hongkongs främste finansman Li Ka-Shing köper in sig i klassiskabrittiskkontrollerade Hongkongföretaget Jardine Matheson.

Tyska datatjänstföretaget SAP har knutit band med amerikanskaIntel.

Amerikanska Hilton Hotel har lagt två successiva bud på ITT, somnumera mest är en hotell- och nöjeskedja.

Tyska stål- och verkstadsföretagen Krupp och Thyssen diskuterarsamarbete.

Central- och Östeuropa

Översvämningskatastrofer i Polen, Tjeckien och östra Tysklandberäknas i sommar ha orsakat skador för över 50 miljarder kr.

Som ett tecken på att den värsta inflationen nu är över, skallRyssland stryka tre nollor på sin rubel. Dessa har ökat i antalunder 90-talet och gjort penninghantering otymplig. Nu har vikontroll över både penningmängden och inflationen, sadepresident Jeltsin.

Rysslands ekonomi ser ut att förbättras sedan den delvis nyaregeringen tagit itu med gigantiska skattesmitare somgasmonopolet Gazprom och rensat ut korrupta tjänstemän frånavdelningarna för statens in- och utbetalningar m.m. BNP krymperfortfarande, med 0,2 procent första halvåret, menindustriproduktionen ökade med 0.8 procent. IMF spår tillväxtmed 2,8 procent. President Jeltsin lovade under sommaren attalla statens utestående löneskulder skall vara reglerade föreårsskiftet.

Efter diverse politiska stridigheter har den ryska duman nugodkänt regler för hur råvaruproduktion skall delas mellan ryskaoch utländska investerare.

Ryska Sviazinvest, holdingbolaget för regionala telekombolag,har efter många om och men privatiserats. Segrande ur stridengick ett konsortium lett av Oneximbank under ledning av förrefinansministern Vladimir Potanin. Oneximbank har också lyckas fåköpa statens kvarvarande andel av nickeljätten Norilsk Nickel.

Världsbanken utökar sina lån till Ryssland med nära 900 miljonerUS-dollar, och det kan bli så mycket som 6 miljarder dollar denärmaste åren.

Lettland skakades under sommaren av en regeringskris, somtvingade premiärminister Andris Skele att avgå. Orsaken varmotsättningarna mellan koalitionspartierna och den partilöseSkele.

Europeiska Unionen

Förväntningen att den gemensamma valutan, euron, blir markantsvagare än D-marken har fått investerarna att gå ur EMU-valutor.Det har skapat bättre förutsättningar för EMU-ländernas företagatt konkurrera.

Kommissionen rekommenderar att medlemskapsförhandlingar inledsmed Polen, Tjeckien, Ungern, Slovenien och Estland bland decentral- och östeuropeiska kandidatländerna, därtill med Cypern.Tidigast år 2003-2004 beräknas de kunna inträda i unionen. Föratt klara utvidgningen föreslår kommissionen en rad åtgärder,bland annat en reformerad jordbruks-, regional- ochsammanhållningspolitik, dock inte någon ökning av EU:s budget.

Beslutet om vilka länder som verkligen inbjuds att förhandlafattas av EU:s stats- och regeringschefer i december.Budgetministrarna har enats om 1998 års budget. Det är enrestriktiv budget på ungefär samma nivå som förra året, men 16miljarder kronor under kommissionens förslag. Budgetenfastställs först i december, efter behandling iEuropaparlamentet.

Kommissionens nionde rapport om bilpriserna i EU visar attskillnaderna mellan bilpriserna i EU-länderna har ökat p.g.a.växelkursförändringarna det senaste halvåret. På 43 av devanligaste bilmodellerna var prisskillnaden mellan länderna över20 procent. Skillnaden är minst för märken som BMW, Audi ochMercedes.

I en rapport om den gemensamma valutans genomförande skriverkommissionen att finansmarknaderna i EMU-länderna införgemensamma arbetsdagar, lika stort antal dagar förränteberäkningar m.m.Tillväxten i EU blev bara 1,6 procent under1996 jämfört med 2,9 procent 1994 och 2,5 procent 1995.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom