Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Fastighetsbolagen väldigt aktiva”

2019-02-13 18:00

Helena Frisk, som förvaltar Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix, om utsikterna för 2019, penningpolitiska stimulanser och risken för en nedgraderingsvåg.

Hur har fonden utvecklats sedan start för drygt ett år sedan?

– Vi placerar framför allt i företagsobligationer utgivna av europeiska företag, hälften i så kallade high yield-obligationer (HY) med hög kreditrisk, andra hälften i investment grade-obligationer (IG) med låg kreditrisk. Vi fick en svag start eftersom kreditspreadarna inom både HY och IG gick isär betydligt. Till fondens fördel var dess investeringar i nordisk HY, som hade ett bättre fjolår jämfört med den europeiska kreditmarknaden.

Hur är utsikterna för 2019?

– I år har vi ett annat utgångsläge då kreditspreadarna i Europa är uppe på historiskt höga nivåer. Den europeiska marknaden har också inlett starkt både inom HY och IG. För några veckor sedan var marknaden orolig för ett ökat utbud i primärmarknaden (nyutgivning av obligationer) efter kvartalsrapporterna, men senaste veckan har den oron minskat. Jag tror att vi får ett se lägre utbud inom HY i Europa än man tidigare trott.

Vad tittar ni på just nu?

– På kort till medellång sikt finns ett antal orosmoment på makronivå, som Brexit och hot om handelskrig. På den svenska marknaden har kreditspreadarna hittills i år legat ganska stabila, men marknaden verkar något orolig över det stora utbud som kan komma från fastighetsbolagen. De var väldigt aktiva på den svenska företags­obligationsmarknaden i fjol och den sektor som ökade mest, trots en redan stor andel. Vi ser en ökad refinansieringsrisk för fastighetsbolag även om många också har tillgång till den europeiska marknaden, vilket är en fördel. I fonden har vi ökat andelen krediter utgivna i euro på grund av värderingsskillnaden.

Hur pass beroende av senare års extrema penningpolitiska stimulanser är den nordiska respektive den europeiska företagsobligationsmarknaden?

– De är båda kraftigt påverkade av centralbankernas penningpolitik då investerare tvingats investera i alltmer riskfyllda tillgångar för att få avkastning. I Europa har vi sett negativa effekter av ECB:s tillbakadragande från sina gigantiska obligationsköp. Risken är att vi får se motsvarande effekter i Sverige när Riksbanken börjar normalisera sin penningpolitik. Med tanke på den svaga likviditeten i svensk kreditmarknad kan effekterna bli betydande.

Har du några exempel på utställare med Stockholmsnoterade aktier som lånat upp smart eller riskfyllt?

– Ur bolagens perspektiv har många fastighetsbolag lånat upp smart. Efterfrågan på hållbara investeringar har ökat på obligationsmarknaden och flera fastighetsbolag har därför ställt om, antingen via nyproduktion och/eller befintliga fastigheter. Allt fler hyresgäster ställer krav på att byggnaden ska vara miljöcertifierad, vilket delvis får betydelse för fastighetens värde på andrahandsmarknaden. På obligationsmarknaden ökar också intresset för hållbara investeringar, pådrivet av fonder och andra aktörer.

Hur ser du på risken för en nedgraderingsvåg i det svällande trippel-B-segmentet i en annalkande global lågkonjunktur?

– Risken har ökat. I fjol såg vi en växande andel av BBB inom det som emitterades. Skuldsättningen har generellt ökat inom europeisk IG, men förblir på relativt låga nivåer samtidigt som konkursnivåerna inom europeisk HY är fortsatt låga. Risken för fallen angels (IG-bolag som nedgraderas till HY) har ökat, men företagen har länge lånat upp billiga pengar på längre löptider till historiskt låga räntor och har incitament att behålla en IG-rating. Riskerna kan öka om vi inte ser en förbättring i makromomentum.

Flera fastighetsbolag har emitterat obligationer på den europeiska marknaden, exempelvis Castellum, vilket påverkade prissättningen på de obligationer som de hade gett ut i svenska kronor. Kommer fler liknande case?

– Ja, fler bolag har gjort sig mer beroende av kapitalmarknaden och då kan det vara bra att även ha tillgång till den europeiska marknaden. Prissättningen blir mer transparent vilket vi välkomnar. Vi har ibland upplevt att transparensen i prissättningen av krediter utgivna i svenska kronor lämnat en del kvar att önska.

Helena Frisk

Förvaltar: Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix.

Förvaltat kapital: Cirka 1,1 miljard kronor.

Utveckling: Sedan start 15 januari 2018: –2,64 procent efter avgift. I år: +1,36 procent.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom