Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fastighetsbolaget halverar personalstyrkan

2019-01-10 13:28
Foto: 1Apix / Alamy/All over press

Prime Living har inlett en översyn av organisationen i ett led att reducera kostnader och effektivisera. Personalstyrkan reduceras från 21 till 11 personer, vilket innebär en kostnadssänkning om 0,6 miljon kronor per månad med full effekt från och med 1 maj 2019.

Som en konsekvens av omställningen kommer det att tillkomma kostnader både i form av extern förvaltning av fastigheter samt kostnader kopplade till den framtida organisationen. Summan av dessa nya kostnader är ännu inte fastlagd, heter det.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom