Fed-chef: Gradvisa räntehöjningar väntar

2016-01-07 14:23 Affärsvärlden SIX

Jeffrey Lacker, ordförande för Federal Reserve Bank of Richmond, säger på torsdagen att framtida räntehöjningar sannolikt kommer att ske gradvis och att inflationstakten är huvudfaktorn bakom höjningsbanan. Det rapporterar Dow Jones Newswires.

"Framtiden är oviss, och vi vet att en lämplig penningpolitisk bana bör vila på hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklar sig", säger Lacker, som konstaterar att inflationen har varit svag på grund av låga oljepriser och en stark dollar.

Han förväntar sig emellertid att inflationen kommer att stiga mot målet om 2 procent i det medelfristiga perspektivet. Om inflationstakten tar fart kan räntehöjningarna komma snabbare, säger ledamoten, som inte har någon rösträtt i direktionen i år.

Lacker bedömer att ekonomin kommer att växa med en takt på omkring 2,2 procent, vilket kommer stöda arbetsmarknaden ytterligare, men att det samtidigt inte vore inte överraskande om tillväxten kyls ned lite framöver.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom