Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fed sänker räntan

2019-08-01 06:43
Fed-chefen Jerome Powell. Foto: Ting Shen/TT

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker styrräntan, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, till ett intervall mellan 2,00 och 2,25 procent. Målet var tidigare ett intervall på 2,25 och 2,50 procent.

Enligt Reuters enkät räknade 107 av 111 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle sänkas med 25 punkter, till 2,00-2,25 procent, medan två trodde att räntan skulle sänkas med 50 punkter och två spådde oförändrad ränta.

Fed-chefen Jerome Powell motiverade beslutet med att det skapar en försäkring mot nedsidesrisker och för att snabbare få upp inflationen mot målet.

Han sade att utsikterna för den amerikanske ekonomin fortsatt är gynnsama, den har vuxit i en stabil takt under första halvåret. Lönerna har stigit, särskilt för lågavlönade jobb, och det är viktigt att den starka jobbmarknaden har hjälpt folk som kommit efter.

Arbetsmarknaden var också stark i juni, och data pekar mot fortsatt styrka. BNP andra kvartalet kom in i linje med förväntningarna.

Samtidigt har tillverkningsindustrin sjunkit två kvartal i rad. Tillväxten utomlands har varit en besvikelse, och även om handelsspänningarna har dämpats så finns de kvar. Inflationen har också varit dämpad.

Andra centralbanker lättar på penningpolitiken, eller överväger det, och det globala disinflationstrycket består. Inflationen väntas fortsatt stiga till 2 procent, men de är medvetna om att det kan senareläggas. En lägre neutral räntenivå är samtidigt ett skäl för en lägre räntebana.

Feds styrränta ändrades senast den 19 december 2018, då den höjdes med 25 punkter till ett intervall på 2,25-2,50 procent.

Kommittén skriver att i ljuset av inverkan från den globala utvecklingen på den ekonomiska utvecklingen liksom dämpat inflationstryck, så beslutade de att sänka räntan.

Fedkommittén var oenig om räntebeslutet, då Esther George och Eric Rosengren ville lämna oförändrat.

Kommittén bedömer att beslutet gör att en uthållig expansion i den ekonomiska aktiviteten, starka arbetsmarknadsförhållanden och en inflation nära kommitténs symmetriska 2-procentsmål på medellång sikt är det mest troliga, men osäkerheten runt dessa utsikter kvarstår.

"Då kommittén överväger den framtida banan för styrräntan, så kommer de fortsatt bevaka implikationerna av inkommande information för de ekonomiska utsikterna och kommer att agera lämpligt för att förlänga expansionen, med en stark arbetsmarknad och inflationen nära det symmetriska 2-procentsmålet", skriver FOMC.

Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att man ska bevaka realiserade och förväntade ekonomiska förhållanden i relation till målet om maximal sysselsättning och det symmetriska 2-procentiga inflationsmålet.

Utvärderingen kommer att inkludera mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på finansiell och internationell utveckling.

Fed sänker även räntan på överskottreserver, IOER, med 25 punkter till 2,10 procent, och beslutar även att avsluta minskningen av balansräkningen den 1 augusti, vilket är något i förtid jämfört med tidigare besked.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknaden är fortsatt stark och att den ekonomiska aktiviteten har växt i en "måttlig" takt.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Formuleringen är densamma som den vid föregående FOMC-möte, den 18-19 juni.

Sysselsättningen har varit solid, i genomsnitt, de senaste månaderna och arbetslösheten har varit fortsatt låg. Även om hushållens konsumtion har ökat jämfört med i början av året, så har företagens fasta investeringar varit svaga.

Totala inflationen och inflationen exklusive livsmedel och energi ligger under 2 procent.

Marknadsbaserade mått på inflationsförväntningarna förblir låga, men enkätbaserade mått på inflationsförväntningarna på lång sikt har inte ändrats mycket.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom