Fed spås lämna räntan oförändrad

2016-01-25 14:45 Affärsvärlden SIX

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve väntas på onsdag lämna styrräntan oförändrad vid intervallet 0,25-0,50 procent, efter att i december ha höjt den för första gången sedan 2006.

Redan innan den senaste tidens finansmarknadsoro förväntades att Fed skulle lämna styrräntan oförändrad vid januari-mötet, noterar Danske Bank.

"Vi förväntar oss att Fed kommer att vara duvaktiga genom att implicit kommunicera att de inte kommer att höja styrräntan i mars och förbli tålmodiga i den rådande miljön. Huvudskälen är den svaga amerikanska ekonomiska statistiken, nedtryckta marknader och dämpad kärninflation", skriver Danske Bank som tror att centralbanken kommer att höja styrräntan vid sammanlagt tre tillfällen i år - april, september och december.

Fed vill inte riskera att strama åt för mycket för snabbt, bedömer Danske Bank.

"Vi kan inte utesluta att vi kommer att omvärdera vårt huvudscenario utifrån mötesuttalandet", skriver banken.

Nordea bedömer att växande oro kring Kina, den förnyade oljeprisnedgången och ökad sannolikhet för en inbromsning i USA:s ekonomiska tillväxt kommer att medföra att Fed intar en "vänta och se"-attityd på onsdag.

"Vi har fortfarande en styrräntehöjning i mars som huvudscenario, men det har börjat stå och väga", uppger Nordea.

Swedbank noterar att USA-ekonomin karaktäriseras av blandad utveckling. Å ena sidan förefaller BNP-tillväxten ha bromsat under slutet av fjolåret och i början av 2016. Å andra sidan utvecklas arbetsmarknaden starkt med ett genomsnittligt jobbskapande på klart över 220.000 per månad och en arbetslöshet som har kommit ned till 5 procent.

"Vi utesluter en styrränteförändring vid onsdagens möte. Vi förväntar oss en betoning av 'vänta och se' med fokus på data över den faktiska ekonomiska utvecklingen framöver", skriver Swedbank.

"Om vi blickar längre fram ser vi det som osannolikt att Fed-direktionen kommer att kunna leva upp till sin prognos från i december om att höja styrräntan fyra gånger i år. I stället tror vi att de kommer att behöva skala ned och genomföra en mer gradvis anpassning", förutskickar Swedbank.

I Reuters enkät förväntar sig bedömare tre styrräntehöjningar i år, snarare än de fyra höjningar som Fed signalerade i december.

Federal Reserves penningpolitiska besked meddelas klockan 20.00 på onsdag. Den här gången väntas inga nya ekonomiska sifferprognoser och ordförande Janet Yellen väntas inte hålla någon presskonferens. Den 11 februari ska hon däremot hålla ett anförande och frågas ut inför den amerikanska kongressen. Protokollet från onsdagens möte väntas publiceras den 17 februari.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet