Fed-uttalande sänker räntor

2016-01-14 16:23 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna sjönk på torsdagen medan de tyska och amerikanska motsvarigheterna har uppvisat beskedligare rörelser. Bidragande till en nedåtpress i de kortare amerikanska räntorna var kommentarer från Federal Reserve-ledamoten James Bullard under eftermiddagen.

Bullard, som länge argumenterade för en räntehöjning innan den vidtogs i december, slog an en försiktigare ton i sitt tal under dagen och sade att de fallande inflationsförväntningarna i kölvattnet av de låga oljepriserna håller på att bli bekymmersamt och att det kan ta längre tid att nå inflationsmålet med anledning av oljeprisfallet.

"Det finns en rädsla för att globala motvindar kommer att bromsa in den inhemska tillväxten och hålla Fed vid sidlinjen då inflationen är under målet", sade Larry Milstein vid R.W. Pressprich till Dow Jones Newswires.

Omkring 66 procent av ekonomerna tillfrågats i Wall Street Journals enkät tror på en räntehöjning vid mötet den 15-16 mars, medan 25 procent tror att Federal Reserve kommer att vänta till junimötet. Ingen tror på en räntehöjning vid mötet i slutet av januari.

På valutamarknaden har det varit volatilt där både kronan och dollarn svängt åt olika håll. Morgonens svenska KPI-utfall inledde en försvagning av den svenska valutan, som därefter återhämtade sig något, för att sedan försvagas igen. Dollarn har samtidigt återtagit en del mark som förlorades mot euron tidigare under dagen.

Eftermiddagens amerikanska statistik visade att importpriserna sjönk med 1,2 procent i december, vilket var något mindre än väntat. Barclays anser emellertid att siffran bekräftar bilden av en nedåtgående trend i importpriserna och därmed stöder affärsbankens prognos om svaga inflationstal under 2016.

Nya arbetssökande steg mer än väntat föregående vecka till 284.000, och fyraveckorsgenomssnittet steg till den högsta nivån sedan juli. Statistiken brukar vara volatil vid den här tiden på året och utfallet är fortfarande är lågt ur ett historiskt perspektiv menar Barclays, som fortsatt ser en hälsosam amerikansk arbetsmarknad.

USA:s totala konsumentförtroende enligt Bloombergs undersökning steg till 44,4 under förra veckan, vilket var den högsta nivån på tre månader. Uppgången tillskrivs "en förbättrad syn på nationens ekonomi", enligt LLC som sammanställer mätningen.

Svenska inflationstal inkom i linje med förväntningarna i SIX News analytikerenkät under morgonen, men var samtidigt under Riksbankens prognos både på KPI i årstakt och KPIF, vilket har fått vissa bedömare att ändra sina prognoser och tro på ytterligare lättnader vid mötet i februari.

"Mot bakgrund av den oväntat låga inflationen i december ändrar vi vår bedömning om Riksbanken. Vi förväntar oss nu att Riksbanken sänker reporäntan med 10 punkter till -0,45 procent i februari", kommenterade Nordea, som fick medhåll från Swedbank.

SEB ser en ökad chans för fler lättnader i februari, men uppger att det fortfarande inte är affärsbankens huvudscenario. Inte heller Handelsbanken finner grund för att ändra sin prognos om att Riksbanken kommer att avvakta, och menar att kronan är centralbankens huvudfokus.

Vidare var Italiens industriproduktion upp med 0,9 procent i årstakt i november, klart under förväntningarna på +2,1 procent. BNP-tillväxten i det fjärde kvartalet kan därmed komma att överraska på nedsidan, bedömer Barclays.

Samtidigt överraskade tysk BNP för helåret 2015 på uppsidan med att stiga 1,7 procent i årstakt, mot väntade +1,5 procent.

Under dagen presenterades protokollet från ECB:s senaste möte i december, då centralbanken beslöt att sänka inlåningsräntan med 10 punkter och förlänga obligationsköpsprogrammet med ett halvår. Där framgick att vissa ledamöter ville se en sänkning med 20 punkter, och enligt Barclays pekar protokollet på att dörren är öppen för ytterligare en räntesänkning - om än inte vid januarimötet.

Flera anonyma ledamöter i Europeiska centralbanken som Reuters har talat med är samtidigt skeptiska till behovet för ytterligare penningpolitiska åtgärder i närtid, och menar att centralbanken behöver avvakta effekten från redan genomförda åtgärder innan nya kan beslutas.

Bank of England beslöt som väntat att lämna penningpolitiken oförändrad. Nordea anser samtidigt att protokollet från mötet gav något duvaktiga signaler.

Vidare har Indonesiens centralbank sänkt styrräntan med 25 punkter till 7,25 procent och meddelat att man ska bedöma behovet av ytterligare penningpolitiska lättnader. Både Polen och Sydkorea beslöt samtidigt att lämna sina respektive styrräntor oförändrade.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom