Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fel i Oscar Properties rapport - aktien backar

2019-08-29 15:00
Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Bostadsutvecklaren Oscar Properties rapportering om en försäljningsgrad i pågående produktion om 90 procent vid halvårsskiftet var felaktig. Korrekt siffra ska vara 55 procent angående försäljningen med bindande avtal i de två pågående projekten Helix och Unité.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det gångna kvartalets kostnader för central administration var 26,0 miljoner kronor och inte de 2,6 miljoner kronor som framkom i halvårsrapporten.

"Summan för kvartalets rörelseresultat och beloppet central administration för perioden januari-juni är dock korrekt angivna", påpekar bolaget.

Bolaget förtydligar vidare att "inga bostäder i projektet Gasklockan ännu sålda med bindande avtal". Ett projekt som ännu inte har produktionsstartats.

"Det har vidare framförts synpunkter på att antalet redovisade sålda bostäder under 2019 inte stämmer vid kontrollräkning mot uppgivet antal sålda bostäder i historiska rapporter. Antalet sålda bostäder för första och andra kvartalet 2019 är dock korrekt angivna, liksom det totala antalet sålda bostäder i respektive projekt i dessa rapporter. Bokslutskommunikén 2018 innehåller uppgifter om totalt sålda bostäder brutto, utan avräkning för återtagna bostäder, varför summering mellan bokslutskommunikén och kvartalsrapporterna inte kan göras", framhåller bolaget vidare.

Efter att Oscar Properties för en vecka sedan släppte sin halvårsrapport har det uppmärksammats på Twitter och i Di att bolagets säljsiffror varit otydliga och i vissa fall felaktigt definierade i halvårsrapporten.

Aktien backar 2 procent på börsen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom