Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

FI: Amorteringskulturen bör stärkas

2014-04-10 07:40

Det är viktigt att bolånekunderna ges möjlighet att ta kloka beslut kring amortering och förstår hur amorteringar påverkar privatekonomin på lång sikt. Det säger Finansinspektionen i sin årliga bolåneundersökning.

Svenska hushåll lånar i genomsnitt upp till 70 procent av bostadens värde och skuldsättningen är hög ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Samtidigt tar mindre än vart tionde hushåll lån som överstiger 85 procent av bostadens värde och dessa hushåll amorterar i snabb takt. Hushållen har dessutom god återbetalningsförmåga.

Det framgår av Finansinspektionens årliga bolåneundersökning.

FI följer bolånemarknadens utveckling noga då en hög skuldsättning gör hushållen sårbara och kan innebära risker för samhällsekonomin i stort. Ett antal åtgärder har också redan vidtagits eller aviserats för att minska dessa risker, bland annat införandet av bolånetaket och höjda riskvikter för bolån. Årets bolåneundersökning visar att hushållen generellt sett har en god motståndskraft och återbetalningsförmåga.

8 av 10 hushåll som har belåningsgrader över 75 procent amorterar, vilket är en minskning från förra året då 9 av 10 amorterade, men fortfarande högre än de 6 av 10 som amorterade året dessförinnan.

Andelen hushåll som har en belåningsgrad strax under bolånetaket, det vill säga mellan 75 och 85 procent, har ökat.

FI vill se en stärkt amorteringskultur i Sverige. Det är viktigt att bolånekunderna ges möjlighet att ta kloka beslut kring amortering och förstår hur amorteringar påverkar privatekonomin på lång sikt. FI:s förslag om att nya låntagare ska erbjudas individuellt anpassade amorteringsplaner genomförs nu av Bankföreningen.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom