Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

FI ger Cheuvreux miljonbot

2011-06-15 07:30

Finansinspektionen ger Crédit Agricole Cheuvreux Nordic en dryg straffavgift eftersom bolagets rapportering har varit ofullständig och andra felaktigheter i rapporteringen har förekommit skriver FI.

Finansinspektionen beslut angående Crédit Agricole Cheuvreux renderar i en straffavgift på 1 miljon kronor. 

FI skriver i sitt beslut ” Det är bolagets ansvar att se till att transaktions- rapporteringen är fullständig och korrekt även om bolaget, som i detta fall, låtit en uppdragstagare utföra bolagets transaktionsrapportering. Bolaget har således brustit i sina skyldigheter beträffande denna rapportering.”

Bakgrunden är att Finansinspektionen genomfört en undersökning mellan den 9 oktober 2009 till 19 april 2010. I den har farmkommit att bolaget ”underlåtit att fullständigt rapportera 812 900 transaktioner avseende finansiella instrument.”

Cheuvreux vd Martin Persson säger till DI att man respekterar FI:s beslut och förklarar att problemen uppstått i och med ”detta är ett rent it-baserat automatiserat fel från 2009 som vi åtgärdat fullt ut sedan diskussionen med FI började.”

Mattias Anjou, enhetschef på FI, menar att oberoende av orsaken till felrapporteringen så är det Cheuvreux ansvar att rapportera rätt.

- Det är möjligt att problemet baseras på it-fel. Men det fråntar inte Cheuvreux från ansvaret att rapporteringen är korrekt, säger Mattias Anjou, enhetschef på FI.

FI skriver också i sitt beslut att bolaget inte genomfört tillräckliga kontroller för att säkerställa att rapporteringen är korrekt och fullständig.

Här kan du läsa FI:s rapport!

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom