Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

FI:s penningtvättarbete kan hamna under europeisk lupp

2019-02-27 15:36
Foto: Jörgen Appelgren

Europeiska bankmyndigheten EBA utesluter inte en granskning av svenska Finansinspektionens agerande för att avvärja penningtvätt i svenska bankers baltiska verksamheter.

Europeiska bankmyndigheten EBA, en granskningsmyndighet ovan de nationella finanstillsynsmyndigheterna i EU, har initierat en granskning av både Estlands och Danmarks finansinspektioner efter Danske Banks penningtvättshärva. För närvarande finns inga planer på att inkludera även svenska Finansinspektionen (FI) i Danske-utredningen, men en separat utredning kan komma att öppnas om det finns misstankar om brott mot EU-lagar.

Det uppger EBA:s talesperson för Bloomberg.

FI, som inledde granskningar av tänkbara svenska bankkopplingar till Danske Banks penningtvätthärva i Baltikum i oktober och november 2017, har kritiserats för att ha spelat ned risken för att svenska banker ska ha varit inblandade i penningtvätten.

Bland annat sade FI:s generaldirektör Erik Thedéen att svenska banker inte har den typ av omfattande verksamhet med utländska konton i sina baltiska verksamheter.

Utredningarna 2017 gällde SEB och Swedbank, den sistnämnda just nu komprometterad av uppgifter i SVT:s Uppdrag granskning, och resulterade i kritik från myndighetens sida.

Kritiken mynnade dock inte ut i några sanktioner från FI. Motiveringen var att bristerna inte var tillräckligt allvarliga.

Myndigheten har å sin sida framhållit att Erik Thedéen i ett flertal intervjuer i media i samband med händelserna i Danske Bank gjort bedömningen att det inte kan uteslutas att det finns penningtvätt även i svenska banker, men att omfattningen rimligtvis är lägre än vad som har framkommit i den danska banken.

På torsdagen i förra veckan, dagen efter Uppdrag gransknings första program om Swedbanks misstänkta inblandning i Danske Bank-härvan, initierade FI en ny granskning i samarbete med motsvarande baltiska myndigheter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom