Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

FI: Seniorlån undantas amorteringskrav

2018-04-16 11:11
Foto: Jörgen Appelgren

Finansinspektionen (FI) föreslår att det ska bli möjligt för kreditgivare som lämnar så kallade kapitalfrigöringskrediter ("seniorlån") att medge undantag från de krav på amortering som följer av amorteringsföreskrifterna.

Det framgår av en remisspromemoria.

Samtidigt föreslås amorteringskravföreskrifterna utvidgas så att de även gäller för företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter. Det skulle innebära att Schibsted-backade Hypoteket och Avanza-delägda startupen Stabelo samt även Enkla.com kommer att omfattas av amorteringskravet.

"Att reglerna inte omfattar sådana företag i dag, utan enbart kreditinstitut, medför en risk för att reglerna inte får önskad effekt samt att konkurrensen på marknaden snedvrids", påpekar FI.

Rörande kapitalfrigöringskrediter heter det att ett "åtminstone undantag från amortering på grund av hög skuldkvot" bör lämnas.

"Annars skulle personer med låg inkomst endast få relativt begränsade möjligheter att ta kapitalfrigöringskrediter, även med en låg belåningsgrad", skriver FI och lägger till att detta förslag skulle göra det möjligt "för fler aktörer att tillhandahålla kapitalfrigöringskrediter". Det skulle gagna konkurrensen på ett område där tidigare erbjudanden varit "förhållandevis dyra".

Finansinspektionen förslag är att kapitalfrigöringskrediter helt ska kunna undantas från amorteringskraven.

"Det är tänkbart att det kan uppstå situationer då en konsument väljer mellan en kapitalfrigöringskredit, som genom detta förslag inte kommer att behöva amorteras, och ett bolån som även fortsatt kommer att behöva amorteras. Att två liknande krediter på detta sätt blir föremål för olika krav skulle kunna inverka negativt på konkurrensen", konstaterar FI samtidigt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom