Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fiaskorapport från norsk bankjätte

2011-05-06 07:53

När DNB Nor presenterade sin senaste kvartalsrapport steg förvisso både räntenettot och intäkterna. Men vinsten var långt under det förväntade.

DNB Nors resultat före skatt blev 3.805 miljoner norska kronor i det första kvartalet (4.002).

Det var cirka 22 procent sämre än det resultat på 4.633 miljoner före skatt som var väntat, enligt SME Direkt.

Kreditförlusterna minskade till 892 miljoner (947). Där låg snittförväntningarna på 516 miljoner.

DNB Nors räntenetto steg till 6.018 miljoner norska kronor (5.561), att jämföra med förväntande 6.178 miljoner.

Totalt var intäkterna 9.485 miljoner i kvartalet (9.054), mot väntade 9.769 miljoner, och kostnaderna landade på 4.793 miljoner (4.115). Väntat var 4.622 miljoner.

Det gav DNB Nor en kostnads-/intäktsrelation på 50,5 procent (49,5).

Nettoresultatet blev 2.851 miljoner (3.117), motsvarande 1:76 norska kronor per aktie (1:92).

Avkastningen på eget kapital blev 10,3 procent.

DNB Nors primärkapitalrelation steg till 10,0 procent vid utgången av mars, från 10,1 procent vid utgången av december.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom