Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Finandepartementet betvivlar S&P:s trovärdighet

2011-08-08 06:02

I fredags kväll sänkte S&P USA:s kreditbetyg. Något som fick finansdepartementet att gå i taket.

Standard & Poor´s, S&P, sänker USA:s kreditbetyg för lång upplåning till AA+ från AAA. Samtidigt bekräftas betyget A-1+ för USA:s korta upplåning.

Det framgår av ett pressmeddelande som sändes natten till lördagen.

S&P tar samtidigt bort USA:s kreditbetyg från den akuta bevakningslistan, Creditwatch negative, men utsikterna för landets långfristiga upplåning betraktas fortsatt som negativa.

S&P motiverar betygsåtgärden med att den konsolideringsplan som kongressen och administrationen nyligen enats om är otillräcklig för att stabilisera skulddynamiken på medellång sikt.

Mer allmänt speglar betygsänkningen också S&P:s bedömning om att "effektiviteten, stabiliteten och förutsägbarheten i amerikanskt politiskt beslutsfattande och i de politiska institutionerna har försvagats i en tid med pågående finansiella och ekonomiska utmaningar i en högre grad än vad vi förutsåg när åsatte negativa utsikter för betyget den 18 april 2011".

Efter att S&P åsatte negativa utsikter för USA:s kreditbetyg har institutet ändrat bedömning om USA:s svårigheter att överbrygga klyftorna mellan de politiska partierna om finanspolitiken, "vilket gör oss pessimistiska om kongressens och administrationens kapacitet att överföra deras överenskommelse i veckan till en finanspolitisk konsolideringsplan som stabiliserar statens skulddynamik inom en nära framtid".

Det amerikanska finansdepartementet reagerade på beskedet från S&P med att hävda att inte fanns några "berättigade skäl" att sänka betyget. De hävdade att S&P gjort kalkylfel på 2.000 miljarder dollar, vilket S&P också medgett.

"Magnituden i detta misstag - och den hast med vilken S&P ändrade sina skäl för åtgärden när de uppmärksammades på detta fel - reser fundamentala frågor om trovärdigheten och rationaliteten i S&P:s betygsåtgärd", skrev finansdepartementet i ett uttalande på departementets webplats.

Finansdepartementet skrev vidare att oberoende av detta räknefel som finns det inga berättigade skäl till att sänka betyget på USA:s upplåning.

"Det finns miljoner investerare runt om i världen som handlar Treasury Securities (amerikanska statspapper). De utvärderar kreditvärdigheten varje minut varje dag, och deras kollektiva bedömning är att USA har medel och politisk vilja att uppfylla sina åtaganden", skrev finansdepartementet

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom