Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Finanshus hårdsatsar på företagsobligationer

2011-02-09 07:42

Minskat förtroende för bankerna får mäklarhusen att hårdsatsa på företagsobligationer. På ett år har marknaden fördubblats.

Vad har ABG Sundal Collier, Carneigie och Cattela gemensamt? De har alla på kort tid startat och byggt upp egna avdelningar specialiserade på företagsobligationer, skriver DI.

Det är framförallt segmentet högriskobligationer och obligationer utan kreditbetyg som växer. Volymen på dessa papper fördubblades i fjol från 9 960 Mkr till 17 403 Mkr, enligt tidningen.

Att marknaden för företagsobligationer ökar beror enligt DI på tre faktorer:

*Bankernas regler för utlåning blir hårdare. De nya Basel 3-reglerna som är på väg att drivas igenom kommer att leda till att bankerna tvingas blir mer restriktiva med sin utlåning. Det är särkilt de mindre bolagen som tvingas till högre ränta och därmed ser sig som efter andra finansieringsalternativ som intresserar sig för företgasobligationer.

*Mellan perioden 2011-2013 förfaller ovanligt mycket lån vilket skapar stor efterfrågan på nya krediter.

*Under finanskrisen fick flera medelstora bolag erfara att det inte går att lite på att banken ordnar med finansiering.

Handel med företagsobligationer sker via banker och mäklarfirmor. Någon officiell handelsplats finns inte.

Företagsobligationer kostar oftast initialt 500 000 kronor. Det finns dock en andrahandsmarknad som tillgodoses via fonder där det går att investera i poster om 10 000 kronor.    

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom