Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fingerprint Cards visar vinst

2019-08-15 07:08
Foto: Fingerprint

Fingerprint Cards redovisar ett förbättrat resultat, men en sjunkande omsättning för kvartalet.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseresultat om 6,2 miljoner kronor (-578) för det andra kvartalet 2019.

Rörelsemarginalen blev 1,6 procent.

Ebitda-resultatet under kvartalet var 44 miljoner kronor (-402).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 180 miljoner kronor under kvartalet (302).

Fingerprint Cards omsättning om 382 miljoner kronor var 12 procent lägre än motsvarande period 2018 i fasta valutatermer. Bolaget hänvisar till att det genomsnittliga försäljningspriset, ASP, har sjunkit.

"ASP-minskningen är delvis ett resultat av förskjutningar i kund- och produktmix", skriver Fingerprint.

Enligt Christian Fredriksons vd-ord i rapporten har bolagets marknadsposition inom kapacitiva sensorer för smartphones stärkts under kvartalet, med en marknadsandel som "för tillfället" ligger något högre än 2018.

I sitt vd-ord tar Christian Fredrikson även upp att bruttomarginalen var bättre än i det andra kvartalet i fjol men sämre än under första kvartalet i år.

"I relation till det första kvartalet i år hade vi en lägre andel mjukvaruintäkter, och även en mindre fördelaktig kundmix, vilket gjorde att bruttomarginalen var något lägre än under Q1", skriver biometribolagets vd.

Bruttomarginalen uppgick till 22 procent i det andra kvartalet, motsvarande en ökning med 7 procentenheter från den justerade nivån andra kvartalet 2018 och minskning med cirka 1 procentenhet i förhållande till första kvartalet i år.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom