Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fingerprints prognos för nästa år

2016-12-08 07:09

Fingerprint Cards sänker sin intäktsprognos för 2016 och räknar nu med intäkter på 6,6-6,8 miljarder kronor.

Den tidigare prognosen var att intäkterna skulle uppgå till 7,2-7,5 miljarder kronor i år, och analytikernas förväntningar enligt SME Direkt låg på i genomsnitt 7,3 miljarder kronor.

"Bolagets intäkter under fjärde kvartalet har ökat i lägre takt än förväntat. Den förväntade starka säsongsbetonade volymtillväxten i fjärde kvartalet har uteblivit, påverkad av tidigare lageruppbyggnad i hela leveranskedjan", förklarar Fingerprint Cards prognossänkningen i ett pressmeddelande inför torsdagens kapitalmarknadsdag.

"Brist på vissa andra komponenter, som har påverkat smartphonevolymerna negativt under kvartalet, samt ökad konkurrens har också påverkat Fingerprint Cards intäkter negativt. Fingerprint Cards bedömer att dessa faktorer även kommer att påverka intäkterna för första kvartalet 2017", fortsätter biometribolaget.

Prognosen om en rörelsemarginal på omkring 40 procent 2016 kvarstår däremot.

En telefonkonferens där den justerade intäktsprognosen för 2016 kommenteras hålls på torsdagsmorgonen klockan 08.30.

ingerprint Cards räknar med intäkter i intervallet 7,5-9,5 miljarder kronor under 2017.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med kapitalmarknadsdagen på torsdagen.

Analytikernas snittestimat låg inför torsdagens besked på intäkter om 8,56 miljarder kronor 2017, enligt SME Direkt.

Fingerprint räknar vidare med att rörelsemarginalen ska överstiga 35 procent under 2017.

Här ligger analytikernas förväntningar på en rörelsemarginal på 36,3 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom