Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Finska staten ändrar i innehaven

2018-03-13 08:11

Det finländska statliga förvaltningsbolaget Solidium köper i Nokia och säljer i Sampo.

Solidium, det finländska statliga förvaltningsbolaget, sålde på måndagskvällen 10,6 miljoner aktier i försäkringsbolaget Sampo till kursen 44:10 euro. Intäkterna från försäljningen, som skedde i form av ett accelererat auktionsförfarande, uppgick därmed till cirka 467 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den sålda posten motsvarar cirka 1,9 procent av antalet utestående aktier i Sampo.

Solidiums ägarandel i Sampo minskar från 12,0 procent till 10,1 procent av de utestående aktierna och från 11,9 procent till 10,0 procent av rösterna.

Solidium har också förvärvat 3,3 procent av aktierna i Nokia för cirka 844 miljoner euro. Aktierna har förvärvats på marknaden under början av detta år.

Nokia utgör efter aktieförvärven cirka 11 procent av Solidiums aktieplaceringar, vilka totalt uppgår till cirka 8,4 miljarder euro.

"Försäljningen av aktierna i Telia i början av året möjliggjorde till sin del vår placering i Nokia, som är ett utmärkt tillägg i Solidiums portfölj", kommenterar Antti Mäkinen, Solidiums vd.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom