Fler än väntat nappar på nya gynnade sparkontot

Günther Mårder på Aktiespararna ger rådet att man utifrån statslåneräntan avgör vad som är bäst för den egna ekonomin. Foto: Scanpix

Uppåt 100 000 svenskar har redan hoppat på den nya sparformen investeringssparkonto som lanserades vid nyår. Sparformen är skattemässigt gynnsam vid nuvarande låga statsränta och är ett billigt och smidigt alternativ till kapitalförsäkring för privatpersoner.

I höstas skrev Affärsvärlden om den nya sparformen investeringssparkonto (ISK) inför starten den 1 januari i år. Sedan dess har det tecknats mellan 80 000 och 100 000 sådana konton. Alla aktörer vill inte uppge hur många konton som har tecknats hos just dem, men hos Nordea är det runt 35 500, Handelsbanken cirka 15 000, SEB drygt 10 000 och hos Avanza en bit över 7 000.

Det låter kanske inte så mycket, men i början av april sade finansmarknadsminister Peter Norman till Svenska Dagbladet att han tycker att ISK har fått en bra start. Och Aktiespararnas vd Günther Mårder tycks hålla med.

– Det är som väntat, kanske till och med något bättre än väntat. Är det 1 miljon konton inom tre år vore det en stor framgång, säger Günther Mårder.

Syftet med ISK är att det ska vara enklare för privatpersoner att spara i värdepapper, och framför allt att man ska kunna köpa och sälja aktier, fonder och andra värdepapper utan att utlösa reavinstskatt. Å andra sidan går det inte att göra avdrag för förluster heller. Viktigt att tänka på är att man inte får lägga in orealiserade vinster på ISK, den som har aktier med orealiserade vinster måste alltså först skatta fram dessa.

I stället för utdelnings- och reavinstskatter betalar spararen en årlig schablonskatt på värdet av sitt sparande. Schablonskatten baseras på en förväntad avkastning som för varje år bestäms av statslåneräntan den 30 november året innan. Skatten är sedan 30 procent av det. Den sista november förra året var räntan 1,65 procent och schablonskatten för 1 miljon kronor på den nivån skulle alltså bli 4?950 kronor.

Günther Mårders råd är att man utifrån statslåneräntan avgör vad som kommer att löna sig bäst för den egna ekonomin.

– Är avkastningen, inklusive utdelningar, högre än 1,65 procent ska man ha ett ISK. Har du en avkastning som är lägre ska du inte vara på aktiemarknaden, säger Günther Mårder.

Och även om antalet investeringssparkonton ännu inte är så stort vittnar många banker om att ett gryende kundintresse för produkten.

– Intresset för ISK är stort. Vi rekommenderar det om kunden endast har schablonbeskattningsbehov, men om kunden är i behov av exempelvis ett förmånstagarförordnande eller är ett företag rekommenderar vi kapitalförsäkring, säger Maria Bengtsson på Swedbank Investment Center.

På det stora hela har det inte skett så många förflyttningar från kapitalförsäkringar till ISK. Skillnaderna mellan de båda produkterna är inte så stor, men de finns. (Se faktarutan här intill.)

Hos Nordea har det varit en viss överflyttning, men det rör sig inte om speciellt stora volymer, enligt Erik Durhan på press­avdelningen.

– Eftersom ISK är en ny produkt är det naturligt att många väljer det, så för närvarande ser vi en majoritet som öppnar ISK. Men det är viktigt att tänka på att kapitalförsäkringar har funnits länge på marknaden, säger Erik Durhan.

Nordnet ser inte heller någon direkt överflyttning från kapitalförsäkring till ISK. Jan Dinkelspiel, vd för Sverigeverksamheten, uppger att den absoluta merparten av inflödet till ISK kommer från kundernas direktbeskattade aktie- och fonddepåer. Även hos Avanza Bank ser man att de kunder som redan har valt att spara i en kapitalförsäkring oftast behåller den, medan kunder som vill starta ett sparande med låg skatt oftast väljer ISK framför kapitalförsäkringssparande.

Hos Handelsbanken sker huvuddelen av nyteckningarna från privatpersoner på ISK medan företagen väljer kapitalförsäkringar.

– Det är ointressant hur många som har tecknat ISK efter ett par månader, antalet kommer att öka successivt. Det här är långsiktigt ett vettigt sätt att förvara sina värdepapper, säger Petter Åberg, chef för Investment Center på Handelsbanken.

Skandia har jämfört intresset för ISK med det för kapitalförsäkringsdepån när den lanserades 2008. Efter fyra månader med ISK hade bolagets kunder öppnat 2 126 konton med ett kapital på totalt 445 miljoner kronor. Motsvarande siffror för kapitalförsäkringen efter fyra månader var 1??467 konton och ett sammanlagt kapital på 636 miljoner kronor.

– ISK har lockat nästan 50 procent fler kunder, men med ungefär hälften så stort kapital som kapitalförsäkringsdepån när den lanserades. Det är självklart större kapital i kapitalförsäkringar än så länge eftersom ISK är så pass nytt och det inte finns några starka incitament att flytta gammalt kapital, säger Jonas Collet, presschef på Skandia.

Investeringssparkonto

Fördelar

Du slipper kapitalvinstskatten vid handel med finansiella produkter.

När du tar ut pengar från ISK behöver du inte betala skatt.

Du står som ägare av aktier och fonder och kan göra din röst hörd som ägare.

Köp/sälj/byt finansiella instrument utan att behöva redovisa varje kapitalvinst och förlust i deklarationen.

Du kan flytta in befintliga värdepapper till ISK.

Den statliga insättningsgarantin för pengar gäller (100 000 euro).

Det statliga investerarskyddet för värdepapper gäller (250 000 svenska kronor).

Nackdelar

Skatten ska betalas oavsett om tillgångarna sjunker i värde Inte avdragsgillt, det vill säga du kan inte kvitta vinster eller förluster.

Du deklarerar själv och betalar in schablonskatten.

Kontrolluppgift om skatt lämnas av banken.

Det går inte att ha förmånstagare i ett ISK, vanlig arvsrätt eller testamente gäller.

Råd

Välj ett ISK utan avgifter. Skatten beräknas på värdet vid fyra tidpunkter på året gånger statslåneräntan den 30 november i år.

Om du säljer aktier inom ramen för ISK och tänker göra en omplacering, ta inte ut pengarna medan du väntar på rätt tillfälle, alla insättningar beskattas.

Skatten

Om statslåneräntan den 30 november 2012 är 2 procent kommer schablonskatten 2013 att uppgå till 0,6 procent av värdet (2% antagen avkastning x 30% skatt). Så låg har skatten inte varit sedan schablonskattereglerna för kapitalförsäkring infördes 1994, enligt Swedbank.

Investeringssparkonto vs Kapitalförsäkring

Kan öppnas av privatperson: Ja/Ja

Kan öppnas av företag: Nej/Ja

Avsedd för sparande i aktier, fonder och derivat: Ja/Ja

Du måste själv deklarera försäljning och betala vinstskatt: Nej/Nej

Skatt betalas årligen som schablonskatt: Ja/Ja

Du betalar själv in skatten: Ja/Nej*

Du äger tillgångarna själv och kan t.?ex. gå på bolagsstämmor: Ja/Nej

Försäkringsskydd ingår: Nej/Ja

Du kan själv bestämma vem som får kapitalet om du avlider: Nej**/Ja

Du kan flytta in kontanta medel: Ja/Ja

Du kan flytta in värdepapper: Ja***/Ja***

* Försäkringsbolaget gör det.

** Tillfaller dödsboet.

*** Men du måste betala skatt som vid försäljning.

Christina Lindqvist Sjöström

Premiumnyheter

Aktuellt inom