Fler handlare spår ökad försäljning

2016-03-15 06:21 Affärsvärlden SIX

Förväntningarna bland de svenska handlarna på den framtida försäljningsutvecklingen ökar något samtidigt som antalet som tror på fler nyanställningar ligger still.

Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa tal men stiger från -23 i februari till -12 i mars, visar Svensk Handels Framtidsbarometer.

"Ökningen kan till stor del förklaras med säsongsfaktorn, under våren tenderar framtidstron att vara mer positiv jämfört med under december, januari och februari", skriver Svensk Handel.

"Försäljningen utvecklades väl under 2015 och det brukar efterföljas av fler anställningar men nu är planerna på att anställa bekymmersamt låga, det skulle i förlängningen kunna resultera i en lägre service mot konsument", kommenterar Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

44 procent av handlarna räknar med ökad försäljning under de kommande tre månaderna jämfört med motsvarande period förra året. 66 procent räknar samtidigt med att antalet anställda blir oförändrat.

Vidare påverkar hård konkurrens under många år handlarnas möjligheter att ta ut prisökningar i konsumentled.

"På sikt är det dock en nödvändighet att justera detta för att behålla en sund vinstmarginal. Om en prisökning inte är möjlig att genomföra måste kostnaderna sänkas genom andra metoder så som färre antal anställda eller ett begränsat produktutbud", skriver Svensk Handel.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS