Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fler nya arbetssökande USA

2015-12-10 14:29

Antalet nya arbetssökande i USA uppgick till 282.000 under förra veckan.

Marknaden hade räknat med att antalet skulle uppgå till 269.000.

Utfallet är en uppgång på 13.000 jämfört med föregående veckas oreviderade utfall på 269.000.

Fyraveckorsgenomsnittet steg med 1.500 till 270.750 arbetssökande.

Antalet återkommande sökande av arbetslöshetsstöd steg med 82.000 till 2,243 miljoner personer. Denna siffra rapporteras med en veckas fördröjning.

Statistiken är säsongsjusterad och avser antalet personer som för första gången ansöker om arbetslöshetsunderstöd. Datan presenteras av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

Få nya arbetssökande är ett tecken på bättre ekonomisk utveckling, vilket tenderar att missgynna obligationspriserna och driva upp räntorna. Få sökande kan även medföra ökat inflationstryck från arbetsmarknaden, vilket kan vara negativt för obligationspriserna.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom