Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fler sägs upp på grund av konkurser

2018-10-23 09:08

Inflödet av uppsagda arbetare till Trygghetsfonden TSL är det lägsta på tio år, vilket innebär en fortsatt god arbetsmarknad.

Andelen uppsagda på grund av konkurser ökar dock, vilket kan vara en tidig indikation på att det starka konjunkturläget mattas av, enligt ett pressmeddelande från Trygghetsfonden TSL.

"Vi kommer att nogsamt följa utvecklingen av omställningsprojekt på grund av konkurser. Om trenden fortsätter skulle detta kunna vara en tidig indikation på en förändring av det goda konjunkturläget", säger Caroline Söder, vd vid Trygghetsfonden TSL, i en kommentar.

Andelen uppsagda på grund av konkurser har ökat från 8,9 procent under det första kvartalet till att 13,6 procent under det tredje kvartalet. Under september kom nästan var tredje deltagare till Trygghetsfonden TSL från en konkurs.

Konkurserna växer också i storlek, från i genomsnitt sju personer per omställningsuppdrag i början av året till i snitt tio personer under tredje kvartalet.

Samtidigt är arbetsmarknaden fortsatt mycket god. Inflödet av uppsagda arbetare till Trygghetsfonden TSL är hittills i år 12 procent lägre än under de första tre kvartalen 2017. Vidare får en mycket stor andel av de uppsagda som Trygghetsfonden TSL hjälper nya jobb, bara 3 procent är fortfarande arbetssökande ett år efter sista anställningsdag.

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring avtalad mellan LO och Svenskt Näringsliv som omfattar 900.000 personer.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom