Fler söker nytt jobb i USA

2016-02-04 13:33 Affärsvärlden SIX
Foto: AP Photo/Rich Kareckas, file/TT

Antalet nya arbetssökande i USA uppgick till 285.000 under förra veckan.

Marknaden hade räknat med att antalet skulle uppgå till 280.000.

Utfallet är en uppgång med 8.000 jämfört med föregående veckas reviderade utfall på 277.000 (preliminärt 278.000).

Fyraveckorsgenomsnittet steg med 2.000 till 284.750 arbetssökande.

Antalet återkommande sökande av arbetslöshetsstöd sjönk med 18.000 till 2,255 miljoner personer. Denna siffra rapporteras med en veckas fördröjning.

Statistiken är säsongsjusterad och avser antalet personer som för första gången ansöker om arbetslöshetsunderstöd. Datan presenteras av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

Få nya arbetssökande är ett tecken på bättre ekonomisk utveckling, vilket tenderar att missgynna obligationspriserna och driva upp räntorna. Få sökande kan även medföra ökat inflationstryck från arbetsmarknaden, vilket kan vara negativt för obligationspriserna.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS