Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fonderna som gynnas av Cloettas rapportrusning

2019-04-26 10:40
Foto: Cloetta

Godistillverkaren Cloetta stiger över 6 procent på sin rapport för det första kvartalet, vilket gynnar ett fåtal fonder med stor exponering mot bolaget. 

I ägarlistan vad gäller aktivt förvaltade fonder återfinns Carnegie Småbolagsfond i toppen, som förvaltas av Viktor Henriksson. Innehavet hade en portföljvikt om 3,6 procent vid utgången av mars, enligt analystjänsten Morningstar. 

Därefter i listan återfinns ett flertal fonder från det internationella fondbolaget Franklin. 

Cloetta är ett större innehav i fonderna Franklin Global Small-Mid Cap Growth, Franklin Small Cap, Franklin Small Cap Growth Equity och Franklin Global Small-Mid Cap. Innehavets vikt i dessa fyra fonder varierade mellan 3,5 till 2,7 procent vid det senaste månadsskiftet. De två senare Franklin-fonderna minskade innehavet något under mars månad. 

Cloetta ska tilläggas var det största svenska innehavet i samtliga av Franklin-fonderna. 

Andra fonder i vilka innehavet i Cloetta stod för mer än två procent av portföljen är LähiTapiola Skandinavia, Fondita Nordic Small Cap, MS Invest Value Aktier och Visio Allocator Fund. 

Cloettas omsättning i det första kvartalet uppgick till 1 559 miljoner kronor (1 562), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 554. Rörelseresultatet justerat på 166 miljoner kronor (164), väntat var 146, med en rörelsemarginal på 10,6 procent (10,5).

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom