Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fondflirt med Göteborg

2006-12-12 21:00

En grupp aggressiva aktiefonder har köpt in sig i tankerbolaget Concordia Maritime. Enligt uppgift kom en stor del av köpen först efter att fonderna haft ett möte med huvudägaren Dan Sten Olsson som ska ha ställt sig positiv till deras förslag.PATRICIA HEDELIUS

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom