Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

För ekonomijournalistikens skull

2001-01-24 08:00

Ekonomijournalister kritiseras ofta för att sitta i makthavares knän, och det finns en myt om att så också skulle vara fallet. Men hur det egentligen förhåller sig, eller vad ekonomijournalistiken har betytt för samhälle, näringsliv, och enskilda är långt ifrån utrett. Sveriges äldsta affärstidning, Affärsvärlden, håller värden som oberoende och saklighet högt, och vill bidra till att reda ut begreppen.

"Att slå ett slag för ekonomijournalistiken är viktigt för oss. Tanken är att stimulera till akademiska studier om ekonomijournalistik vid svenska högskolor och universitet", sade Lars Nabseth, själv professor vid Handelshögskolan och ordförande i Stiftelsen Affärsvärlden.Däremot är det inte sagt att det bara är utbildade ekonomer eller journalister som kan komma i fråga.

"Nej, tanken är att skapa en frihet för stiftelsen att stödja den person som vill tillföra ämnet något", säger Lars Nabseth, vilket inte utesluter någon fakultet.

Sedan tidigare delar Affärsvärlden ut stipendier till C-uppsatser i företagsekonomi.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom