Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förbättrat företagsklimat i euroområdet

2013-05-30 10:16

EU-kommissionens ledande indikator för företagsklimatet i euroområdet steg i maj.

EU-kommissionens ledande indikator för företagsklimatet i euroområdet steg till -0,76 i maj, jämfört med reviderade -1,04 föregående månad(-0,93), rapporterar kommissionen.

Analytiker hade väntat sig en indikator på -0,85 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Indikatorn består av industriproduktion, förväntad framtida produktion, industriorder, exportorder och lagernivåer.

Kommissionen skriver att företagsledarnas produktionsförväntningar försvagades något medan bedömningarna om färdigvarulager, orderböcker och produktion förbättrats, särskilt kraftig var uppgången för produktionen.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom