Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Företagare tar få digitala risker

2018-11-28 06:27
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Företag i storstäderna är bättre på att förnya sig digitalt än de på landsbygden - och män driver utvecklingen.

Samtidigt tar svenska företag för få risker.

– Det måste satsas nu om vi inte ska bli omsprungna, säger docenten Katarina Blomkvist.

Forskare vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet har undersökt hur det ser ut med det så kallade digitala intraprenörskapet i svenska företag. Det handlar om hur redan etablerade företag och organisationer förmår att utveckla sig digitalt.

Undersökningen bygger på data från runt 4 000 privat- och offentliganställda.

Rapporten pekar på stora geografiska skillnader när det gäller den digitala innovationen. Kompetensen och viljan att driva fram nya lösningar och produkter koncentreras till de större städerna.

– Digital förnyelse drivs ofta i privat sektor. För att företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft måste man lägga en stor del vinst för att återinvestera. Man kan lite likna det vid att det är vår tids elektrifiering. Det kommer till landsbygden och offentlig sektor senare, säger Katarina Blomkvist, en av tre författare till studien.

På längre sikt kommer den digitala omställningen ge konkurrensfördelar och ökad effektivitet för den som hänger med.

– Om vissa platser hamnar efter under längre tid kommer det till exempel bli dyrare vård och mindre effektiv skola. Det får konsekvenser om man inte kapar det här avståndet, säger Katarina Blomkvist.

Framför allt är det män som leder utvecklingen av nya digitala produkter och tjänster. En förklaring enligt forskarna är att digital förnyelse är överrepresenterad i branscher med fler aktiva män än kvinnor. Innovationen är även kopplad till högre befattningar, där män är överrepresenterade.

Katarina Blomkvist påpekar att det är svårt att veta exakt vad skillnaderna mellan könen beror på.

– Om man anser att det finns vissa strukturer och system som vi lever efter i dag och som är utformade av män, kanske man ska fråga sig om man vill att även den fjärde industriella revolutionen ska drivas av män, säger hon.

– Det kommer få konsekvenser för hur vi organiserar våra framtida liv. Och i dag drivs utvecklingen av män.

Forskarna konstaterar också att svenska företag är dåliga på att förnya sig digitalt. Över 90 procent av de satsningar som görs sker med lågt risktagande inom redan etablerade teknologier eller kundgrupper, vilket är problematiskt på en marknad med allt fler resursstarka globala aktörer.

– Sverige har väldigt fina produkter med bra kvalitet, men ska företagen vara med i det här skiftet måste de ställa om. För att vi ska kunna behålla våra företag och se till att de ligger högt upp i värdekedjan måste det ske ett risktagande.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom