Företagens inflationsförväntningar sjunker

2016-02-11 12:06 Affärsvärlden SIX

Det råder sjunkande inflationsförväntningar i de svenska företagen, med en nedåtriktad trend för uppfattningen om den genomsnittliga prisutvecklingen i Sverige.

Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens pris- och inflationsförväntningar.

"Trots riksbankens försök att pressa upp inflationen är det få svenska företag som tror att den skall lyckas", säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

"Det har blivit färre som tror på snabbare prisuppgång och fler som tror på långsammare", tillägger han.

SKOP:s prisindex för de genomsnittliga priserna i Sverige har sjunkit med 4,8 enheter från +9,3 i december till +4,5 i februari.

20,8 procent av företagen tror på snabbare genomsnittlig prisökningstakt, ned från 23,6 procent.

En majoritet (62,9 procent) tror på oförändrad genomsnittlig prisökningstakt under det kommande året, upp något från 62,1 procent.

Index för prisförväntningar för det egna företagets produkter och tjänster var i februari +6,8. Det är en ökning med 1,9 enheter sedan i december (+4,9).

Mellan den 1 och 4 februari 2016 intervjuades drygt 600 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS