Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Företagens ränteförväntningar vänder uppåt

2014-03-21 11:37

Ränteförväntningarna i näringslivet vänder uppåt och 51 procent tror nu att räntorna är högre om ett år. 83 procent räknar dock med oförändrade räntor på tre månaders sikt.

Det framgår av SKOP:s senaste undersökning av företagens ränteförväntningar som genomfördes mellan den 20 februari och den 4 mars och som omfattade 600 företagare och företagsledare.

Skop:s långa index för företagens ränteförväntningar är nu +40,5. Det kan jämföras med +29,8 i den förra undersökningen i december. SKOP:s ränteindex beräknas som skillnaden mellan dem som tror att räntorna blir högre respektive blir lägre om 12 månader.

51,4 procent av företagen tror att räntorna är högre om tolv månader (47,3). 10,9 procent tror på lägre räntor (17,5).

SKOP:s korta index för företagens ränteförväntningar är nu -3,4. Det kan jämföras med -6,7 i föregående undersökning. SKOP:s korta ränteindex beräknas som skillnaden mellan dem som tror att räntorna blir högre respektive blir lägre om tre månader.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom