Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Forex Bank får varning och straffavgift

2013-05-22 07:43

Forex Bank får en andra varning med en straffavgift på 50 miljoner kronor för att banken inte har hanterat riskerna kopplade till Panaxias kontanthantering.

Samarbetet kännetecknas av en total brist på kontroll och uppföljning, skriver Finansinspektionen (FI) i ett pressmeddelande.

Forex Bank använde bolag ur Panaxiakoncernen för att hantera bankens kontanter. Men trots att kontanthantering är Forex kärnverksamhet kontrollerade banken aldrig hur Panaxia skötte uppdraget och upptäckte därför inte bristerna i Panaxias återredovisning vilket innebar att Panaxia vid flera tillfällen hanterade betydligt mer kontanter än Forex kände till, enligt FI:s utredning.

Vid Panaxias konkurs hade Forex 180 miljoner kronor utestående hos Panaxia trots att bankens styrelse uppskattat att Panaxia aldrig hanterade mer än 30-50 miljoner dagligen av Forex pengar.

"Forex avsaknad av kontroll är särskilt allvarlig med tanke på att banken samtidigt hade ett betydande aktieinnehav i moderbolaget Panaxia. Forex exponering mot Panaxia var därför stundtals mycket stor. Banken fick även flera varningssignaler om att Panaxia hade allvarliga problem i sin kontanthantering vilket borde lett Forex till att vidta åtgärder för att kontrollera och begränsa riskerna för banken, skriver FI.

Att en bank varnas två gånger har inte hänt tidigare och är mycket allvarligt, enligt FI som dock tillstår att myndigheten har vägt in att den tidigare varningen kom 2008 och rörde helt andra områden som banken åtgärdat.

FI har också tagit hänsyn till bankens åtgärdsprogram och att bankens överlevnad aldrig var hotad.

Klockan 09.30 i dag den 22 maj, kommer FI:s generaldirektör Martin Andersson och chefsjurist Per Håkansson att redogöra för bakgrunden till beslutet och svara på frågor till media i Stockholm.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom