Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Forex underlättar penningtvätt"

2008-10-01 07:41

Banken Forex har systematiskt struntat i att följa regler som ska stävja penningtvätt. Kritiken kommer från Finansinspektioen som varnar bolaget och dömer ut böter på 50 miljoner kronor.

Finansinspektionen utdömer högsta möjliga straffavgift på 50 miljoner kronor till valutaväxlingsföretaget Forex. Forex har haft strukturella brister i sin hantering av penningtvättsfrågor, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

- Forex har återkommande brustit på alla centrala områden i sin hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av allvarlig brottslighet. Brister eller avsaknad av regler har funnits för identitetskontroll av kunder, granskning av transaktioner, regler för när en kund ska nekas en transaktion och i sin rapportering till Finanspolisen. Bristerna har funnits i varje del av transaktionskedjan och det finns därför en stor risk att Forex utnyttjas för penningtvätt, skriver Finansinspektionen.

Forex har presenterat ett åtgärdsprogram med vidtagna och planerade åtgärder som FI ser som tillräckliga för det ska stanna vid en varning i kombination med straffavgift. Åtgärderna kommer noga att följas upp i tillsynen av Forex, fortsätter inspektionen.

Forex Bank AB:s huvudverksamhet är valutaväxling. Balansomslutningen är drygt 3,2 miljarder kronor. Bolaget har drygt 1 000 anställda som i huvudsak arbetar med valutaväxling. Totalt har banken 124 kontor i Norden, varav cirka 80 i Sverige.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom