Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust för Björn Borg

2019-08-16 08:34
Foto: Björn Borg

Björn Borg rapporterar en förlust för det andra kvartalet. "Vi gör ett svagt kvartal", säger vd:n i rapporten.

Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på -2,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (1,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:09 kronor (+0:06).

Nettoomsättningen uppgick till 142 miljoner kronor (140). Bruttomarginalen uppgick till 55,4 procent (59,9). Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (2,9).

"Vi gör ett svagt kvartal. Andra kvartalet är historiskt sett vårt svagaste kvartal resultatmässigt", skriver Henrik Bunge i vd-ordet med tillägg att valutaeffekterna även var mer gynnsamma under fjolårets andra kvartal.

Bolaget anger att e-handel växte med 8 procent i kvartalet. Omsättningstillväxten i grossistledet i Holland var 34 procent valutaneutralt.

"Även Sverige och Tyskland visar god tillväxt. I Finland tappar vi mot föregående år som ett resultat av att vi har valt att avsluta samarbetet med några kunder vars arbete inte varit i linje med varumärkets framtida inriktning. Våra jämförbara egna butiker i både Sverige och Finland växer med 1 procent mot föregående år, medan våra jämförbara egna butiker i Holland och Belgien minskar med 1 procent", skriver Henrik Bunge även.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom