Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust för Cefour

2015-05-20 12:48
Foto: Scanpix

Cefour Wine & Beverage gjorde en förlust på 3,0 miljoner kronor i första kvartalet 2015.

Nettoomsättningen var 375.000 kronor (8.000). Aktiverat arbete var noll (154.000) och övriga intäkter 104.000 kronor (9.000), vilket summerar totala intäkter till 479.000 kronor (171.000).

Rörelseresultatet var -2,9 miljoner kronor (-2,2). Resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till -3,0 miljoner kronor (-2,3), motsvarande -0,02 kronor per aktie (-0,01).

Kassa och bank var 2,9 miljoner kronor (0,1) per den 31 mars.

Bolaget har den 8 maj beviljats en förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader.

Cefour har under kvartalet fört diskussioner med befintliga kunder som måste betraktas som lovande. Givet att bedömningen är korrekt torde 2015  kunna skapa bättre underlag än 2014.

Bolaget har i kvartalet genomfört en nyemission som tillförde 5,7 miljoner kronor före emissionskostnader, som inklusive ersättning till garanterna beräknas uppgå till 1 miljon kronor.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom