Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust för Medivir

2013-08-22 07:51

Bioteknikbolaget redovisar en förlust efter skatt för årets andra kvartal.

Medivir redovisar ett resultat efter skatt på -63,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (-65,4). Resultatet per aktie uppgick till -2:04 kronor (-2:09).

Nettoomsättningen uppgick till 40,7 miljoner kronor (39).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,3 miljoner kronor (-5,2) och de likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 280 miljoner kronor.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom