Förlust för Misen Energy

2016-02-29 11:41 Affärsvärlden SIX

Oljebolaget Misen Energy redovisar ett resultat efter finansiella poster på -65 miljoner kronor (125) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet var -36 miljoner kronor (161).

Nettoresultatet blev -48 miljoner kronor (98), motsvarande -0,33 kronor per aktie efter utspädning (0,68).

Nettoomsättningen uppgick till 197 miljoner kronor (367) och de totala intäkterna var 210 miljoner (379).

Per den 31 december 2015 hade koncernen kassa och likvida medel på 7,4 miljoner kronor (81).

För helåret 2015 föreslås ingen utdelning vilket var samma som föregående år.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS