Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust för Precise

2018-02-13 08:42

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet på -12 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (4,4).

Det rapporterade nettoresultatet, inklusive en vinst från avyttrad verksamhet, låg på -9,7 miljoner kronor (2,7).

Nettoomsättningen uppgick till 14,2 miljoner kronor (20,8).

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet -5,3 miljoner kronor (4,4) för perioden.

Den 27 oktober vinstvarnade Precise Biometrics och sänkte sina prognoser för intäkter och resultat för helåret 2017, prognoser som upprepade i rapporten för det tredje kvartalet. Bolaget uppgav då att intäkterna för helåret väntas hamna i intervallet 60-70 miljoner kronor (tidigare: cirka 83 miljoner) och att det skulle bli en rörelseförlust (tidigare rörelsevinst).

Intäkter för helåret landade på 61 miljoner kronor och rörelseresultatet blev -13,9 miljoner kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom