Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust för Prevas

2019-02-13 08:42

Prevas redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 211,8 miljoner kronor (194,1), en ökning med 9 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,7 miljoner kronor (2,0). 

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 3,4 miljoner kronor (2,0), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 1,6 procent (1,0). 

Resultatet före skatt var -4,6 miljoner kronor (1,5). 

Resultatet efter skatt blev -3,6 miljoner kronor (1,5). 

Resultat per aktie hamnade på -0,38 kronor (0,10).

"Årets sista kvartal gav ett negativt rörelseresultat om -3,7 miljoner kronor. Resultatet påverkades både av ett sämre operativt resultat i verksamheten och av kostnader kopplade till vårt pågående förändringsarbete. Omstruktureringskostnaderna uppgick till cirka 7 miljoner kronor och beräknas leda till kostnadsbesparingar om minst 7 miljoner kronor årligen från och med 2019", säger vd Johan Strid i en kommentar i rapporten.

Ingen utdelning föreslås.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom