Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust för Wise Group

2019-11-15 08:45

Wise Group redovisar ett resultat efter skatt på -6,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (4,4).

Resultatet per aktie uppgick till -0:93 kronor (0:58), efter utspädning.

Rörelseresultatet blev -7,5 miljoner kronor (6,3).

Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,2 miljoner kronor (2,2) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv, uppger bolaget i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 193 miljoner kronor (196), en minskning med 1 procent.

Wise Group är ett ägarbolag med verksamheter inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom