Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust igen för Smoltek: ”Följer utvecklingsplanen”

2018-11-20 11:58

Spotlightlistade nanoteknikbolaget Smoltek hade ett resultat före skatt om -2,6 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2018 (-1,2). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11,2 miljoner kronor.

"Bolaget följer utvecklingsplanen för CNF-MIM-konceptet med målsättningen att ha verifierad data för viktiga sidoparametrar framme under hösten/vintern", skriver bolagets vd Anders Johansson i delårsrapporten.

Under hösten har bolaget arbetat med projektering och installationsplanering för det beställda processystemet av typ PECVD, i samverkan med teamet på Chalmers MC2-laboratorium.

"Tillsammans med den förväntade tidsåtgången för inkörning av vår specifika CNF-process hos leverantören förväntas nu leverans att ske under andra kvartalet 2019. Detta påverkar inte vår utvecklingsplan för kondensatorplattformen CNF-MIM", heter det i rapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom