Förlusten dubbleras i RNB

2012-03-30 06:15 Affärsvärlden Redaktionen

Modebolaget RNB, Retail and Brands, förlust har växt och blivit dubbelt så stor som året innan.

RNB redovisar ett resultat efter skatt på -20 miljoner kronor för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-10). Per aktie var resultatet -0:12 kronor (-0:06).

Bruttovinstmarginalen blev 44,2 procent (49,4).

Resultatet före skatt uppgick till -42 miljoner kronor (-7).

Nettoomsättningen uppgick till 754 miljoner kronor (772).

Omsättningen i jämförbara butiker var oförändrad.

RNB:s varulager uppgick till 451 miljoner vid utgången av perioden, jämfört med 613 miljoner ett år tidigare.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom