Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlusten krymper i Bimobejct

2018-08-15 08:26
Foto: Klaus Ohlenschlaeger / Alamy

Bimobjects rörelseresultat i det andra kvartalet uppgick till -15 miljoner kronor, en minskning från -17 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Bimobject hade en nettoomsättning under det andra kvartalet om 27,6 miljoner kronor (16,3) och faktureringen uppgick till 33 miljoner kronor (18).

"Under kvartalet fortsatte verksamheten att visa styrka och nettoomsättningen ökade med 75 procent under kvartalet medan faktureringen steg med 83 procent", skriver vd Stefan Larsson i delårsrapporten.

Under kvartalet påverkades kostnaderna negativt av rekryterings- och lönekostnader för nyanställda samt marknadsföring. Därtill har satsningen på fastighetsägare och digitaliseringen av byggnader belastat resultatet med extra marknadskostnader, uppger bolaget.

Totalt anställdes 47 nya medarbetare under det andrakvartalet, i första hand säljare och utvecklare.

"Tillväxten kommer att variera kvartal från kvartal, men sett till tillväxten för helår och rullande tolv månader upprepar vi våra mål om att vi ska nå en tvåsiffrig organisk tillväxt kommande år och att kassaflödet ska förbättras för 2018", skriver Stefan Larsson om den väntade framtida utvecklingen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom