Förlusten ökar i HQ

2016-01-27 11:17 Affärsvärlden SIX

HQ ökar förlusten i fjärde kvartalet 2015. Bolaget saknar fortsatt intäkter, i likhet med föregående år. Bolagets enda verksamhet är att bedriva utredningar och domstolsprocesser för skadestånds- och återvinningskrav.

Rörelseresultatet blev -6,0 miljoner kronor (-4,3). Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -5,9 miljoner kronor (-4,3), motsvarande -0,02 kronor per aktie (-0,02).

Likvida medel var 36,1 miljoner kronor (14,0) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -30,1 miljoner kronor (-21,6) för helåret 2015.

HQ har i fjärde kvartalet lämnat in åtta yttranden och tre nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt angående tvistemålen mellan bolaget och Mats Qviberg, KPMG med flera. I huvudinlagan lägger HQ fram argumenten för varför Mats Qviberg, KPMG med flera gjort sig skyldiga till grova fel och därför är skyldiga att betala skadestånd om cirka 5 miljarder kronor inklusive ränta.

HQ har i oktober 2015 vunnit bifall till att få ut handlingarna från Carnegie i civilmålen.

Styrelsens uppfattning är att det ytterligare kapitalbehovet för att genomföra förhandlingarna i tingsrätten uppgår till omkring 40 miljoner kronor.

Närmast inleds brottmålsförhandlingarna den 9 februari 2016 i tingsrätten och beräknas pågå till maj 2016.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom