Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlustkvartal för Traction

2018-02-14 13:17
Foto: 1Apix / Alamy/All over press

Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på -145 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (127). Resultatet per aktie uppgick till -9:83 kronor (8:59).

Resultatet fördelar sig på:

- Aktiva innehav, noterade -117 (75) Mkr

- Aktiva innehav, onoterade -19 (8) Mkr

- Finansiella placeringar -7 (47) Mkr

Substansvärdet per aktie minskade med 5,1 procent (+5,7).

En utdelning om 2:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (2:15).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom