Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Försäljningsras i Besqab

2018-07-20 07:59

Bostadsutvecklaren Besqab, som verkar i Uppsala och Stockholm, såg en "något stabilare" marknad under det andra kvartalet.

Det skriver Anette Frumerie i vd-ordet i rapporten för det andra kvartalet.

"Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala var avvaktande under hela första halvåret. Prisnedgångarna har den senaste tiden dämpats och prisutvecklingen har överlag varit stillastående med vissa lokala avvikelser", beskriver hon marknadsutvecklingen vidare.

Hon pekar på att de makroekonomiska faktorerna i Sverige är "gynnsamma" samtidigt som bankernas hårdare kreditrestriktioner, i kombination med det stora bostadsutbudet och osäkerhet kring framtida prisutveckling, har haft en bromsande effekt på bostadsmarknaden.

"Vi tror därför på relativt stillastående priser under resten av 2018, med variationer beroende på den lokala utbudssituationen", skriver Besqabs vd.

Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 47,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018, ned från 57,9 motsvarande period 2017.

Enligt segmentsredovisning, som bolaget anser ger den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet, blev rörelseresultatet blev 30,2 miljoner kronor (62,3) och rörelsemarginalen var 7,9 procent (16,0).

Intäkterna enligt segmentsredovisning uppgick till 382 miljoner kronor i det andra kvartalet (389).

Bolaget sålde 55 bostäder under det gångna kvartalet (101) och startade produktion av 147 enheter (145). Under årets första kvartal sålde Besqab 20 bostäder.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom