Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Försenade projekt väntas efter Byggnads-nej

2013-03-18 11:52

Efter att Byggnads tackade nej till medlarnas bud i helgen kan en mängd arbetare tas ut i strejk. Detta kan påverka flera stora byggprojekt.

De stora svenska byggbolagen är förvånade över Byggnads nej till medlarnas bud i helgen och från midnatt kan därmed en mängd arbetare tas ut i strejk.

Det säger företrädare för de stora svenska byggbolagen till Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi tycker det är väldigt tråkigt att Byggnads tackade nej till medlarnas bud. Vi upplevde att medlarbudet i ganska hög grad mötte de yrkanden Byggnads hade lagt fram. Det har inte riktigt framkommit vad det var man tackade nej till utan det var nog hela budet som sådant, vilket förvånar oss. Vi hoppas fortfarande på en lösning men just nu ser det ganska mörkt ut", säger Ulf Thorné, kommunikationschef för NCC Construction Sverige, till Nyhetsbyrån Direkt.

Inkluderat dotterbolag omfattas NCC i den mån att bolaget har 52 arbetsplatser uttagna i strejken. I ett första skede räknar NCC med att 750 yrkesarbetare omfattas.

"Den siffran kommer att öka till nästa vecka. Vi kommer då ha cirka 1.200 personer som omfattas, inklusive underentreprenörer", säger Ulf Thorné.

Bland NCC:s större projekt påverkas till exempel infrastrukturprojektet Citybanan i Stockholm.

NCC har beräknat vad en strejk kan komma att kosta bolaget men är på måndagen inte villiga att kommunicera det.

"Det behåller vi för oss själva. Däremot har Sveriges Byggindustrier gjort en överslagsberäkning. Det är absolut en rimlig bedömning över vad hela konflikten kommer att kosta per dag", säger Ulf Thorné.

Enligt Niclas Brantingson, presschef på Peab, är drygt 1.000 medarbetare varslade om strejk från midnatt, inklusive dotterbolagen Swerock och Lambertsson Kran. Där kan drygt 100 kranförare samt servicemontörer tillkomma från onsdagen.

"Det är totalt fördelat på drygt 30 projekt runt om i Sverige. Lambertsson har kranarna på projekten, och om en kran stannar får det oerhörda effekter, och Swerock förmedlar betong, vilket är en ganska central produkt. Varslen i de två dotterbolagen får ganska stora konsekvenser", säger han.

Enligt Peab kommer ungefär lika många underentreprenörer drabbas vid en konflikt, 900-1.000 stycken enligt analysen. Inte heller Peab har beräknat någon exakt kostnad ännu.

"Det finns force majeure i avtalen som reglerar det vi inte kan styra över. Det är kunderna som drabbas i och med förseningar. En strejkdag kan innebära 14 dagars försening för ett projekt", säger Niclas Brantingson som en tumregel.

Exempel på stora projekt som drabbas är Maxlab IV i Lund, E4:an utanför Sundsvall och Postterminalen i Rosersberg. Däremot drabbas inte tidigare försenade Stockholmsarenan.

"Merparten av de 30 projekten, ungefär 30 procent, är bostadsprojekt", säger Niclas Brantingson.

Skanskas presstalesperson, Mia Trahn, summerar bilden för det egna bolagets del till att 2.600 personer direkt eller indirekt kommer att påverkas på runt 40 arbetsplatser. Bland de större återfinns Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

"Av dessa är drygt 700 yrkesarbetare, 257 tjänstemän och underentreprenörer nästan 1.600 stycken när vi har räknat ihop de olika varslen", säger Mia Trahn, som konstaterar att en konflikt skulle medföra stora kostnader för bolaget.

Bostadsbyggaren JM summerar den direkta effekten till att 32 hantverkare, drygt 3 procent av bolagets hantverkare i Sverige, påverkas inom tre projekt i Västerås, Örebro och Uppsala. Den indirekta effekten är svårare att bedöma.

"Det är kran- och betongpumpsförare, som lyder under Byggnads från extern part, som indirekt kan påverka våra projekt", säger JM:s finanschef Claes Magnus Åkesson.

Sveriges Byggindustrier har beräknat att strejken, om den bryter ut på tisdag, kommer påverka över 200 arbetsplatser och 6.000 medarbetare direkt och att den kommer att kosta omkring 200 miljoner kronor om dagen.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom