Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Forskningsbolag rusar i öppninghandeln

2015-03-30 08:46

Forskningsbolaget Pledpharma stiger 43 procent i öppningshandeln.

Bolaget presenterade på morgonen positiva topline-resultat i Pliant-studien, i vilken läkemedelskandidaten Pledox utvärderas för att minska biverkningar vid cellgiftsbehandling.

Resultaten från Pliant, som är en fas IIb-studie, visade på en kliniskt relevant minskning vad gäller förekomsten av skador på känselnerverna. Minskningen summerade till 43 procent jämfört med placebo.

Bolaget håller med anledning av de positiva resultaten från studien en telefonkonferens klockan 11.00.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom