Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Försprång i Fortnox”

2019-03-27 18:00
Foto: Tobias Ohls

"Fortnox har redan nu en stark marknadsposition mot mindre bolag, men dessutom en stor framtida potential", säger Carl Sundblad, som förvaltar Cliens Småbolag, i en intervju med Affärsvärlden.

Du kom från en storbank och har varit på fonden sedan start sommaren 2016?

– Jag kom hit för att starta fonden Cliens Småbolag. Det var en ganska stor omställning. Här jobbar alla med aktiv förvaltning, det är lite mer snabbrörligt. Sedan har inte vi tusentals rådgivare utan vi måste tillhöra de bästa förvaltarna. Vi träffar väldigt många bolag och diskuterar mycket i grupper där vi har en hel del synergier mellan oss. Här kan vi också kosta på oss ett mer långsiktigt tänk, det långsiktiga resultatet är i fokus. Sedan vi startade fonden är sju av de tio största innehaven fortfarande samma.

Ett nyare innehav är Fortnox?

– Ja, de har en ledande produkt för webbaserad bokföring och fakturering med en stark marknadsposition mot mindre bolag, dessutom en stor potential vad gäller att lägga på ytterligare produkter och tjänster till befintliga kunder. Affärsmodellen har en hög andel återkommande intäkter. Man har ett försprång i och med att man var tidig inne i den här nischen och ett visst skydd mot konkurrens då produkten måste anpassas lokalt för svenska regler och redovisningsprinciper, vilket gör det svårare för utländska konkurrenter att komma in.

Fondens största innehav Addnode har också repetitiva intäkter.

– Ja, det passar börsen nu i ett läge när konjunkturen inte är lika stark och man i stället letar efter bolag med låga operationella risker och repetitiva intäkter. Addnode har varit med under längre tid, ett stort innehav sedan 2018, och påminner lite om teknikhandelsbolagen men verkar inom it. Bolaget ska växa med 10 procent per år och har ett marginalmål om 10 procent, och hälften av vinsten ska delas ut. De har också starka kassaflöden och borde vara lite mindre konjunkturkänsligt då man har en stor exponering mot offentlig sektor och digitaliseringsbehovet kommer att hålla i sig även om det blir lågkonjunktur. Tillväxtförväntningarna har kommit ner lite överlag men många småbolag fortsätter komma med bra rapporter. Småbolag kan ofta i högre grad påverka sin egen utveckling genom produktutveckling och geografisk expansion än vad större och mer mogna bolag kan.

Ett annat exempel på förutsägbara intäkter i fonden finns inom fastighetssektorn och där har ni både Balder och Sagax, hur ska de växa framöver?

– Inom fastigheter är det stor skillnad på bolag och bolag, och den avkastning de har skapat givet att de har samma tillgångsslag i grunden. Här sticker Erik Selin på Balder ut, precis som David Mindus inom Sagax, de är branschens duktigaste entreprenörer. I båda fallen återinvesterar de en stor del av resultatet till hög avkastning i nya fastigheter och fastighetsutveckling. Balder delar inte ut någonting men det behöver han inte göra heller så länge det finns fortsatta tillväxtmöjligheter med bra avkastningspotential. Men det blir lite svårare att växa. De måste köpa relativt stora bestånd men kan fortsätta växa internationellt och inte minst utveckla mark man redan har i portföljen. I Balders bestånd i exempelvis Västra Frölunda utanför Göteborg finns det stor potential i befintligt bestånd med mark som man kan projektutveckla, och grönytor och parkeringar mellan befintliga hus som kan bebyggas.

Du har också teknikhandelsbolag, konglomeraten Indutrade, Addtech, Lagercrantz. Börjar de inte bli för dyra?

– De har varit goda bidragsgivare till fonden med en affärsmodell som också gynnas av rådande makroklimat och låga räntekostnader. Jag tycker inte de är för dyra. De har en enastående historik av tillväxt, och prognoserna revideras kontinuerligt upp då de hela tiden förvärvar nya bolag och kontinuerligt växer in i värderingen. Marginalerna är stabila, skuldsättningen låg och kvaliteten på bolagen berättigar den nivån.

En kusin är avknoppningsbolaget Addlife som – till skillnad från bolagen ovan som levererar komponenter till verkstadsbolag – levererar utrustning för laboratorier och medicinteknik. Vad säger du om Addlifes senaste förvärv i Österrike?

– Det är väldigt bra förvärv. De köper ett bolag som påminner mycket om dem själva, fast på en ny geografisk marknad, vilket skapar bättre tillväxtförutsättningar även för den befintliga verksamheten genom en bredare försäljning till delar av Europa där man tidigare inte haft någon närvaro.

Carl Sundblad

Förvaltar: Cliens Småbolag.

Utveckling: + 18,5 procent hittills i år.

Sedan start oktober 2016: + 49 procent.

Förvaltat kapital: 1,3 miljarder kronor.

Avgift: 1,35% + 10% på avkastning som överstiger Carnegie Small Cap Return Index.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom