Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Första AP-fonden vinner tvist om investering

2013-10-17 07:05

Första AP-fonden har vunnit en tvist mot Bank of New York Mellon vid Commercial Court i London.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Stämningen gäller förluster som drabbade fonden 2008, efter investeringsbeslut banken gjorde i egenskap av fondens ombud för värdepappersutlåning. Tvisten omfattar 33,7 miljoner dollar vilket i dag motsvarar 219 miljoner kronor.

Domaren konstaterar, precis som fonden, att investeringsbesluten som Bank of New York Mellon tog för fondens räkning var vårdslösa och bröt mot fondens investeringsriktlinjer. Därmed är banken skadeståndsskyldig gentemot Första AP-fonden. Skadeståndet kommer att täcka merparten av den förlust som fonden tillfogats samt räntekostnader. Det exakta beloppet är ännu inte fastställt. Därtill ska Bank of New York Mellon ersätta Första AP-fonden för större delen av rättegångskostnaderna. Domen kan komma att överklagas av banken.

Den ursprungliga förlusten belastade resultatet med det fulla beloppet i Första AP-fondens årsbokslut 2008 varför skadeståndet och ersättningen för rättegångs- och räntekostnader kommer att påverka resultatet positivt när domen vunnit laga kraft, skriver Första AP-Fonden i pressmeddelandet.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom