Fortsatt förlust för Enzymatica

2016-02-15 11:47 Affärsvärlden SIX

Enzymatica redovisar ett resultat före skatt på -11 miljoner kronor (-12) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet uppgick till -11 miljoner (-12)) och nettoresultatet till -11 miljoner (-12), eller motsvarande -0,45 kronor per aktie (-0,49).

Omsättningen uppgick till 11 miljoner kronor (8,8).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8,1 miljoner kronor (38).

Styrelsen föreslår i likhet med i fjol att ingen utdelning lämnas för 2015.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom